Zabezpečení, telefony, TV, požární ochrana, kabelové rozvody, ozvučení


Pult centralizované ochrany

26.09.2009 16:50

Pult centralizované ochrany

           Popis funkce PCO Pult centralizované ochrany zajišťuje sledování objektů nebo osob zabezpečených elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS). Na PCO jsou přenášeny veškeré informace ze střeženého objektu. Při pokusu o narušení objektu a vyhlášení poplachu na PCO je vyslána k objektu ozbrojená zásahová jednotka, nebo v závislosti na druhu služby, je informována pověřená osoba. V případě, že je při pravidelných kontrolních testech systému (EZS) zjištěna nefunkčnost některé části systému je o tomto informována kontaktní osoba určená majitelem objektu, která navrhuje opatření vedoucí k odstranění této závady.

Není přitom nutné mít samostatnou linku pouze pro bezpečnostní zařízení. Komunikátor ústředny pracuje tak, že při volání odpojí další telefonní zařízení umístěné na lince, vytočí číslo pultu centralizované ochrany a po předání potřebných informací zase telefony v domě k lince připojí. Každé spojení s PCO (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha) představuje jeden telefonní impuls, a zpravidla jednou denně dochází navíc ke kontrolnímu spojení.

Pokud ve střeženém objektu telefonní linka není, nebo hrozí narušení přenosu na PCO sabotáží telefonní linky je možné zajistit spojení po některé ze sítí mobilních telefonů přes tzv. GPRS vysílač. Komunikace mezi ústřednou EZS a naším PCO probíhá v datovém formátu.

 

Shrnutí služeb PCO:

·        nepřetržité sledování signálů z objektu operátorem PCO

·        v případě signalizace poplachu vyslání ozbrojené výjezdové skupiny

·        vyhodnocování příchozích signálů elektronické zabezpečovací signalizace s možností přenosu technologických stavů (stav  vody, únik plynu, nízká teplota v místnosti, poruchy výtahu apod.)

·        informace uživateli o nefunkčnosti systému

   ·        přivolání výjezdové skupiny, pokud vám hrozí nebezpečí pomocí tzv. tísňového tlačítka

 

—————

Zpět