Zabezpečení, telefony, TV, požární ochrana, kabelové rozvody, ozvučení


Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany

Popis funkce PCO Pult centralizované ochrany zajišťuje sledování objektů nebo osob zabezpečených elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS). Na PCO jsou přenášeny veškeré informace ze střeženého objektu. Při pokusu o narušení objektu a vyhlášení poplachu na PCO je vyslána k objektu ozbrojená zásahová jednotka, nebo v závislosti na druhu služby, je informována pověřená osoba. V případě, že je při pravidelných kontrolních testech systému (EZS) zjištěna nefunkčnost některé části systému je o tomto informována kontaktní osoba určená majitelem objektu, která navrhuje opatření vedoucí k odstranění této závady.

Pro předávání informací o poplachu a provozu bezpečnostního systému se standardně používají pevné telefonní linky.

Není přitom nutné mít samostatnou linku pouze pro bezpečnostní zařízení. Komunikátor ústředny pracuje tak, že při volání odpojí další telefonní zařízení umístěné na lince, vytočí číslo pultu centralizované ochrany a po předání potřebných informací zase telefony v domě k lince připojí. Každé spojení s PCO (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha) představuje jeden telefonní impuls, a zpravidla jednou denně dochází navíc ke kontrolnímu spojení.

Pokud ve střeženém objektu telefonní linka není, nebo hrozí narušení přenosu na PCO sabotáží telefonní linky je možné zajistit spojení po některé ze sítí mobilních telefonů přes tzv. GSM vysílač. Komunikace mezi ústřednou EZS a naším PCO probíhá SMS zprávami v datovém formátu. Je tedy zajištěno doručení zprávy vždy a nejedná se o klasickou SMS zachytitelnou na mobilním telefonu. GSM vysílač lze zálohovat telefonní linkou.

Pro náročnější použití máme v nabídce GSM vysílač homologovaný pro stupeň zabezpečení 3, t. j. střední až vysoká rizika. Je vybaven dvěma SIM kartami různých operátorů a je u něj zajištěna kontrola doručení zprávy na PCO.

 

Shrnutí služeb PCO:

·        nepřetržité sledování signálů z objektu operátorem PCO

·        v případě signalizace poplachu vyslání ozbrojené výjezdové skupiny

·        vyhodnocování příchozích signálů elektronické zabezpečovací signalizace s možností přenosu technologických stavů (stav vody, únik plynu, nízká teplota v místnosti, poruchy výtahu apod.)

·        informace uživateli o nefunkčnosti systému

·        přivolání výjezdové skupiny, pokud vám hrozí nebezpečí pomocí tzv. tísňového tlačítka