Zabezpečení, telefony, TV, požární ochrana, kabelové rozvody, ozvučení


Regulace topení

26.09.2009 01:15

Regulace topení, počítačem řízené

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM REGULACE VYTÁPĚNÍ V každém objektu lze zpravidla nalézt místnosti, které nejsou využívány po celý den. Také potřebné teploty místností v průběhu dne bývají rozdílné - podle způsobu jejich využívání. Tyto rozdílné požadavky na jedinou otopnou soustavu řeší systémy vytápění známé...

—————